Badania archeologiczne na terenie byłego obozu

Badania archeologiczne na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie

 

W miniony weekend zakończyliśmy 3 dniowe badania archeologiczne na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie. Badania prowadziliśmy przy współpracy zaprzyjaźnionego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. 

Celem badań była weryfikacja domniemanych miejsc pochówku ofiar zabitych i zamęczonych w obozie a następnie tam pochowanych. Obóz nigdy nie był przebadany archeologicznie a podczas różnych prac ziemnych i budowlanych po wojnie odnajdywano na jego terenie jamy grobowe wypełnione ludzkimi szczątkami.
Obóz działał w budynkach dawnych XIX w. koszar pruskich. W okresie międzywojennym wykorzystywane były przez żołnierzy polskich z 32 pp. Dlatego też znaleźliśmy liczne guziki od polskich i pruskich mundurów, polskie orzełki, krzyżyki, łuski, monety i oczywiście jak można było się spodziewać ludzkie kości. W dwóch wykopach ujawniliśmy liczne przemieszane ludzkie kości, co świadczy o ich wtórnych pochówku.
Krótki archeologiczny rekonesans potwierdził nasze przypuszczenia i to, że na teren obozu musimy wrócić w przyszłym roku. Planujemy już dziś szersze i dłuższe badania archeologiczne. Dziękujemy za pomoc w naszych pracach harcerzom z ZHP Działdowo.

Polski