Badania archeo ul. Mławska

Badania archeologiczne przy ul. Mławskiej w Działdowie

28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) odbyła się konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Działdowo z udziałem: Grzegorza Mrowińskiego - burmistrza Działdowa, Patryka Kozłowskiego - dyrektora Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Szymona Dreja - dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku i Piotra Nowakowskiego - kierownika działu historyczno-archeologicznego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie we współpracy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, wspomagani przez harcerzy z działdowskiego Hufca ZHP, rozpoczęli dwutygodniowe badania archeologiczne przy ul. Mławskiej w Działdowie.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie jest najmłodszym muzeum w województwie i dlatego nie posiada bogatych zbiorów muzealnych, należało więc podjąć działania, żeby wypełnić tę lukę. Rozpoczęte wykopaliska mają służyć nie tylko pozyskiwaniu zabytków, ale przede wszystkim mają na celu nakreślenie topografii miasta z okresu średniowiecza. Miejsce eksploracji wybrano nieprzypadkowo. Jak pokazały badania z lat ubiegłych, miejsce to może być bogate w zabytki ruchome, które wychodziły w latach 2014-2015, podczas prowadzonych tam badań. Znaleziono tam m.in.: konstrukcje drewniane, strzemię, ostrogę, groty strzał, glinianą zabawkę, plakietki pielgrzymie oraz skórzaną rękawicę. Stanowisko przy ul. Mławskiej jest niezwykle ciekawe i wiąże się z nim długa historia. Pierwsze ślady zainteresowania tym miejscem to koniec XIX wieku, wtedy też natrafiono tam na relikty, wówczas nie wiadomo było czego. Sprawa została zgłoszona do Towarzystwa Pruskiego w Królewcu i w 1899 roku odbyła się pierwsza wizytacja archeologiczna na terenie stanowiska dzisiaj nazwanego 1B. Do tej pory dokładnie nie wiadomo czym są znalezione tam konstrukcje. Na chwilę obecną, można tylko przypuszczać, że znajdowała się tam osada rybacka lub też średniowieczne targowisko. Być może obecne badania archeologiczne pozwolą na znalezienie odpowiedzi na pytanie, co wieki temu znajdowało się przy dzisiejszej ulicy Mławskiej w Działdowie.

Po dwóch pierwszych dniach badań archeologicznych na wspomnianym stanowisku odkryto pod całą jego powierzchnią drewnianą konstrukcję oraz dwa szelągi krzyżackie datowane na XIV w. Znalezione podczas wykopalisk zabytki trafią do nowopowstającego muzeum na zamku krzyżackim. 

Polski