EDD 2017

Zapraszamy na 25. Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem "Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu"

 
23 września o godz. 12.00
 
W ramach EDD wspólnie z Działdowskim Hufcem ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska zapraszamy do udziału w grze terenowej "Śladami ducha Sasinów". Gra daje możliwość zapoznania się z historią i zabytkami Działdowa, a nazwa nawiązuje do plemion pruskich zamieszkujących te tereny przed wiekami.

 

Polski