Ferie w Muzeum 2018

Ferie w Muzeum 2018

W dniach 24-26 stycznia 2018 r. oraz 31 stycznia-2 lutego 2018 r. w Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci. Dzieci zapoznały się z historią szkła, hodowlą zwierząt i rolnictwem w średniowieczu, transportem rzecznym oraz prześledziły średniowieczne odkrycia geograficzne. Zajęcia zakończyły się zabawą karnawałową.

Polski