obchody - wyklęci

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

nteraktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie wraz ze Stowarzyszeniem Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i Tożsamość" w dniu dzisiejszym (7 marca 2018 r.) zorganizowało obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Auli CKU przy ul. Polnej 11a, o godzinie 11:00 i 17:00. W programie przewidziany był wykład dr Dariusza Gołaszewskiego z IPN w Warszawie pt.: „Żołnierze Wyklęci. Dzieje powojennego podziemia antykomunistycznego w Polsce 1944-1956” oraz projekcja filmu pt.: „Ostatni”, opowiadającym o historii ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Obchodom towarzyszy wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej: „Żołnierze Wyklęci pamiętamy. Polskie podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie 1944-1957”.

 

Polski