Która sala najbardziej się Panu/Pani podobała?

Karty podstawowe

Sala 1
10% (37 głosów)
Sala 2
17% (63 głosy)
Sala 3
14% (54 głosy)
Sala 4
13% (48 głosów)
Sala 5
6% (22 głosy)
Poddasze
41% (153 głosy)
Razem głosów: 377