Która sala najbardziej się Panu/Pani podobała?

Karty podstawowe

Sala 1
10% (36 głosów)
Sala 2
17% (63 głosy)
Sala 3
15% (54 głosy)
Sala 4
13% (47 głosów)
Sala 5
6% (22 głosy)
Poddasze
40% (148 głosów)
Razem głosów: 370