Która sala najbardziej się Panu/Pani podobała?

Karty podstawowe

Sala 1
10% (35 głosów)
Sala 2
18% (63 głosy)
Sala 3
14% (51 głosów)
Sala 4
13% (46 głosów)
Sala 5
6% (22 głosy)
Poddasze
39% (140 głosów)
Razem głosów: 357