„Od niepodległości do Solidarności. Inspiracje tradycji niepodległościowej”

„Od niepodległości do Solidarności. Inspiracje tradycji niepodległościowej”

Prelekcję poprowadził politolog i publicysta Adam Chmielecki. Podczas swojego wystąpienia podkreślał, że „Solidarność” wpisuje się w polską tradycję niepodległościową. Zachęcał zgromadzoną młodzież, żeby porozmawiali z dziadkami i rodzicami, którzy należeli do NSZZ, bo to może być wartościowym świadectwem.

Wydarzenie odbyło się w czwartek 7 lutego 2019 roku o godzinie 11:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie. Prelekcja „Od niepodległości do Solidarności. Inspiracje tradycji niepodległościowej” to pierwsze w tym roku spotkanie w ramach projektu „Akademia Niepodległości”. Jej organizatorami są Instytut Pamięci Narodowej, działdowskie Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” oraz Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.                                                                                       Adam Chmielecki w swojej pracy zajmuje się badaniem historii ruchów antykomunistycznych w drugiej połowie XX wieku, ze szczególnym naciskiem na „Solidarność”. Wykład, który poprowadził w działdowskim CKU rozpoczął od przedstawienia najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Podkreślał rangę protestów studenckich i robotniczych w czasach PRL. – Pierwszym ruchem masowym na naprawdę dużą skalę, okazała się jednak dopiero „Solidarność” – zaznaczył Chmielecki. Przypomniał też o I postulacie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego czyli przywróceniu Anny Walentynowicz do pracy, po niesłusznym zwolnieniu.                             

W dalszej części wykładu, słuchacze mogli dowiedzieć się jaka była rola kościoła w budowie „Solidarności” i w jaki sposób obchodzono w PRL święta narodowe - takie jak „Konstytucji 3 maja” i „Niepodległości” 11 listopada. Adam Chmielecki powiedział też kto jest symbolem ruchów niepodległościowych w Polsce. – To niewątpliwie gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, który należał do Legionów Polskich, był obrońcą Lwowa z 1920 roku, żołnierzem Września 1939 roku, a także brał udział w I zjeździe delegatów NSZZ „Solidarność” – podkreślił prelegent. To było swego rodzaju międzypokoleniowe „przekazanie pałeczki” w drodze do niepodległości Polski. Na koniec, wszyscy zgromadzeni goście wysłuchali piosenki Macieja Pietrzyka „Nie zapomnijcie tamtych dni”. 

Polski