Katalogi Biblioteki Muzeum

KATALOG: ARCHEOLOGIA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

426

M. Andrałojć, J. Sawicka

Praprabajki. Archeologia dla dzieci

2

393

A. Ciesielska

Społeczeństwa Europy pradziejowej

3

400

R. Dąbrowski

Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu

4

392

Red.: J. Gackowski

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały. Tom 2

5

395

K. Garbacz

Opowieści o archeologii

6

329

M. J. Hoffmann

Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.

7

360

Red. E. Jelińska

Średniowieczne skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur

8

304

M. Karczewski

Archeologia środowiska zachodnibałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach

9

330

M. Karczewski

Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem krainy wielkich jezior mazurskich w okresie wpływów rzymskich

10

341

Red. Z. Kobyliński

Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze

11

337

J. M. Łapo

Ludowa wizja przeszłości Mazur

 

459

J. M. Łapo

Ludowa wizja przeszłości Mazur

12

286

A. Malinowska – Sypek, R. Sypek, D. Sukniewicz

Przewodnik archeologiczny po Polsce

 

491

M. Mączkowska

Olsztyn i okolice w pradziejach. Katalog wystawy

13

369

G. Nawrolska

Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych

14

348

G. Nawrolska

Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu

15

419

Red.: H. Paner

Archeologia gdańska. Tom I

16

420

Red.: H. Paner

Archeologia gdańska. Tom IV

17

421

Red.: H. Paner

Archeologia gdańska. Tom V

28

427

A. Paner, J. Iluk

Igraszki z historią czyli starożytność na wesoło

18

425

H. Paner

Średniowieczne świadectwa kultu maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

19

422

B. Paszkiewicz

Archeologia gdańska. Tom VI. Monografia. Moneta w dawnym Gdańsku. Badania archeologiczne w latach 1997-2009

20

319

J. Piątkowska-Małecka

Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza

21

248

Z. Skrok

Wymowność rzeczy

 

469

S. Szczepański

Pomezania Pruska. Dzieje osadnictwa w XIII-XV wieku

22

368

Red. J. Wysocki

Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji

23

394

W. Zgłobicki

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

 

 

KATALOG: ARCHITEKTURA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

25

M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec

Burgen im Deutschordensstaat PreuBen. Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren

2

364

M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec

Castles of the State of the Teutonic Order in Prussia

3

31

M. Jackiewicz-Graniec, M. Garniec

Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich

4

176

M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec

Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury

5

17

B. Kaczorowski, A. Opoka, P. Pierściński, S. Tarasow

Zabytki Architektury Polskiej. TOM 3 N-S

6

18

B. Kaczorowski, A. Opoka, P. Pierściński, S. Tarasow

Zabytki Architektury Polskiej. TOM 4 Ś-Ż

 

 

KATALOG: ARCHIWA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

68

Red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31.12.2008 r.)

2

69

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 1

3

70

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 2

4

71

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 3

5

72

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 4

6

73

Red. J. Bednarek i in.

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 5

7

373

Oprac. S. Galij-Skarbińska, W. Polak

Dokumenty centralnego Zarządu Zakładów Karnych dotyczące obozów internowania (1982 rok)

 

 

KATALOG: CZASOPISMA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

416

Red.: I. Barańska- Chmielewska

Polska Zbrojna. Nr 10. Październik 2016

2

417

R. Maciejewski

Hexus. Grunwald 1410-2010

3

418

Red.: T. Bohun, B. Brzostek

Mówią wieki. Magazyn historyczny. Wydanie specjalne. Nr 1/2014

 

 

KATALOG: HISTORIA DZIAŁDOWSZCZYZNY

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

53

Red. E. Antoszewska, Ł. Cichosz, J. Dzenis i in.

Działdowo

2

449

Red. R. Buczyńska

Działdowo „...miasto moje, a w nim...”

3

358

P. Bystrzycki

Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne

4

257

P. Bystrzycki, Z. Mogilnicki, G. Mrowiński, M. Odachowski i in.

Rocznik Działdowski. Tom V

5

285

U. Dzenis

Historia mojego życia

6

408

F. Gause

Dzieje okręgu i miasta Działdowa

7

402

F. Gause

Gesichte des Amtes und der Stadt Soldau

8

289

Red. K. Grążawski i in.

Rocznik Działdowski. Tom IX. Wydanie jubileuszowe z okazji 670-lecia nadania praw miejskich

9

35

Z. Mogilnicki

660 lat Działdowa. Cztery lata po urodzinach miasta

10

274

Z. Mogilnicki, Ł. Cichosz

Działdowo dawniej i dziś

11

58

Red. G. Mrowiński, M. Odachowski i in.

Rocznik Działdowski. Tom VI

12

256

G. Mrowiński, M. Odachowski, F. Skibicki, E. Sotomska i in.

Rocznik Działdowski. Tom VII

13

40

G. Mrowiński, D. Piotrowicz, J. Zwierz

W stuletnich murach... 1911-2011

14

61

M. Odachowski

Działdowskie bataliony w kampanii wrześniowej

15

433

Red. M. A. Odachowski

Po Działdowie przewodnik niezwykły

16

59

Red. M. Odachowski F. Skibicki i in.

Rocznik Działdowski. Tom VIII. Wydanie specjalne – jubileuszowe z okazji 90-lecia przyłączenia Działdowa do Polski

17

366

M. A. Odachowski

Sylwetki cieszyńskie

18

462

M. A. Odachowski

Z gminą Działdowo na turystycznym szlaku

19

255

J. Regulski

Nad Wkrą

20

280

J. Regulski

W urokliwej gminie. Opowiadanie satyryczne

21

281

J. Regulski

O Żeromskim, Mazurach i Działdowie

22

252

F. Skibicki

Historia działdowskiego zamku. Okres budowy i rozkwitu

23

57

F. Skibicki

Historia działdowskiego zamku. Okres upadku

24

276

F. Skibicki

Działdowo na starej pocztówce

25

370

F. Skibicki

Działdowo na starej pocztówce

26

67

E. Sukertowa-Biedrawina

Na szlaku Jagiełłowym. Powiat Działdowski, a król Władysław Jagiełło

27

466

E. Sukertowa – Biedrawina

Działdowo w XVIII wieku

 

 

 

 

 

KATALOG: HISTORIA OGÓLNA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

311

S. Augusiewicz, J. Jasiński, T. Oracki

Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek

2

251

J. Bęk

Poczet królów i książąt polskich

3

446

M. Bojarska-Waszczuk

Kamienie. Świadkowie i strażnicy. Drogowskazy na dawnych traktach.

4

55

Red. G. Duby

Historia życia prywatnego. Tom 2. Od Europy feudalnej do renesansu

5

4

A. Dylewski

Historia pieniądza na ziemiach polskich

6

415

Z. Girzyński

Śpiący rycerz. Zapomniana historia „Nieznanego Żołnierza”

7

198

R. Jurga

Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa

8

371

E. Ludendorff

Meine Kriegserinnerungen 1914-1918

9

363

Ks. M. Łukaszczyk

Święta Katarzyna. Miejsca kultu Świętej w Polsce

10

391

D. Marzęta

Herby i znaki mennicze na szelągach polskich i z Polską związanych

11

8

S. Mazur

20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012

12

3

Red. Michelle Perrot

Historia życia prywatnego. Tom 4. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej

13

224

M. Mierzwiński

Rosyjski oręż zdobiony od XVI do XIX wieku

14

379

J. T. Nowak

Szlak bojowy Legionów Polskich

15

374

Red. W. Polak

Oni tworzyli naszą historię. Prace laureatów wojewódzkiego konkursu im. gen. bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej 2009-2013

16

377

W. Polak

Silva Rerum. Szkice historyczne

17

16

S. Rosik, P. Wiszewski

Poczet polskich królów i książąt

18

22

J. Salm

Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

19

365

Red. W. Sienkiewicz, E. Olczak

Ilustrowany atlas historii Polski. Tom I. Od źródeł po schyłek Jagiellonów

20

1

Z. A. Skuza

Ginące zawody w Polsce

21

327

ks. A. Szorc

Mikołaj Kopernik. Kanonik warmiński

22

328

s. B. G. Śliwińska CSC

Dzieje zgromadzenia sióstr św. Katarzyny dziewicy i męczennicy

 

 

 

KATALOG: HISTORIA PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO (ZAKONU)

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

225

U. Arnold

Quellen und Studien zur Gesichte des Deutschen Ordens Beitrage 2

2

226

U.Arnold

Quellen und Studien zur Wirtschaftsentwieklung des Deutschen ordens im mittelalter

3

228

U. Arnold

Quellen und Studien zur Stadt und Orden

4

237

U. Arnold

Quellen und Studien zur Elisabeth der Deutsche orden und ihre Kirche

5

382

M. Broda

Lekarze w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku

6

230

H. S. Brunjes

Quellen und Studien zur Die Deutschordenskomturei in Bremen

7

346

Red. R. Czaja, A. Radzimiński

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Tom II

8

227

M. Diefenbacher

Quellen und Studien zur Teritorienbitdung des Deutschen ordens am unteren Neckar

9

186

W. Długokęcki

Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu

10

447

J. Długosz

Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami

11

413

Red. Sz. Drej, P. Kozłowski

Nowe studia grunwaldzkie. Tom I

12

414

Red. Sz. Drej, P. Kozłowski

Nowe studia grunwaldzkie. Tom I

13

434

Red. Sz. Drej, P. Kozłowski

Nowe Studia Grunwaldzkie. Tom II

14

435

Red. Sz. Drej, P. Kozłowski

Nowe Studia Grunwaldzkie. Tom II

15

243

Piotr z Dusburga

Kronika Ziemi Pruskiej

16

204

S.Ekdahl

Die „Banderia Prutenorum” des Jan Długosz eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410

17

203

S.Ekdahl

Die Schlacht bei Tannenberg 1410

18

205

S.Ekdahl

Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411 Teil 1

19

207

S.Ekdahl

Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411 Teil 2

20

175

B. Gałązka

Kuchnia Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego w Malborku

21

399

Red. J. Gancewski

Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości

22

219

M. Hoftka

Wielka wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim 1409- 1411

23

206

Red. Bernhart Jahnig

Beitrage zur militargeschichte des preusswnlandes von der Weltkriege

24

233

B. Jahnig

Quellen und Studien zur Johann von Wallenrode O.T

25

10

S. Jóźwiak

Centralne i terytorialne organy władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410. Rozwój, przekształcenia, kompetencja

26

194

S. Jóźwiak

Wywiad i kontrwywiad w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach

27

193

S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski

Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 - 1411

28

200

S. Jóźwiak, J. Trupinda

Krzyżackie Zamki Komturskie w Prusach. Topografie i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych

29

174

S. Jóźwiak, J. Trupinda

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309 - 1457)

30

232

E. Kustatscher

Quellen und Studien zur Die Deutschorden spfarre sarnthein

31

52

M. Kosman

Krzyżacy w historii i legendzie wieków. W 600 rocznicę grunwaldzkiej wiktorii

32

293

S. M. Kuczyński

Bitwa pod Grunwaldem

33

407

K. Kwiatkowski

Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230-1525

34

347

K. Kwiatkowski

Zakon niemiecki jako „Corporatio Militaris” Tom I

35

390

H. Leśniowski

W cieniu bitwy pod Grunwaldem. Tannenberg 1914

36

326

H. Leśniowski, R. Odoj

Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska

37

234

E. Maschke

Quellen und Studien zur Domus Hospitalis Theutonicorum

38

177

Red. M. Mierzwiński, A. Chodyński, N. Marciniak, J. Trupinda, i in.

Grunwald 1410. Wybór tekstów źródłowych. Tom I. Narodziny idei krucjatowej

39

303

A. Nadolski

Grunwald. Problemy wybrane

40

236

W. Nobel

Quellen und Studien zur Michael Kuchmeister

41

46

Z. Nowak

Przyczynki źródłowe do historii Zakonu Krzyżackiego w Prusach

42

34

Red. B. Pospieczna

Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Tom I. Katalog wystawy

43

33

Red. B. Pospieczna

Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Tom II. Eseje

44

389

K. Pospieszny

Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym

45

179

J. Powierski

Prusowie Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, 1

46

180

J. Powierski

Prusowie Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, 2

47

223

J. Powierski

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, 2

48

423

Robert Rac Fam. OT

Erzherzog Eugen von Habsburg. Hochmeister des deutschen ritterordens (1863-1954)

49

199

M. Radoch

Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku

50

242

A. Radzimiński

Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach

51

195

A. Radzimiński

Kościół w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243 - 1525

52

231

M. Reiss

Quellen und Studien zur Deutschordensfamiliaren in Deutschland in drei Jahrzehnten

53

183

W. Rozynkowski

Omnes Sancti et Sanctae Dei Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego

54

245

W. Rozynkowski

Studia nad liturgią w Zakonie Krzyżackim w Prusach z badań nad religijnością w późnym średniowieczu

55

229

E. Schoffler

Quellen und Studien zur Die Deutschordenskommende munnerstadt

56

350

J. Sikorski

Bohaterowie Grunwaldu

57

246

A. Szweda

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z Zakonem Krzyżackim w Prusach w latach 1386- 1454

58

235

F. Taubl

Quellen und Studien zur Der Deutsche Orden im Zeitalter

59

321

R. Tomkiewicz

Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej

60

384

T. Torbus

Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach

61

178

Red. J. Trupinda

Kancelaria Wielkich Mistrzów i Polska Kancelaria Królewska w XV wieku

62

241

W. Wielopolski

Pogrom Teutonów

63

349

J. Wijaczka

Albrecht von Brandenburg – Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”

64

383

J. Wijaczka

Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) Ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”

 

 

KATALOG: HISTORIA REGIONÓW

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

342

L. Adamczewski

Łuny nad jeziorami. Agonia Prus Wschodnich

2

375

Red. M. Białkowski, Z. Biegański, W. Polak

Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim

3

372

Red. M. Białkowski, W. Polak

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i kujawach

4

376

Red. Z. Biegański, W. Polak, M. Białkowski

W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie

5

19

R. Biskup

Das Domkapitel von Samland (1285-1525) Prussia Sacra 2

6

324

Red. W. Brendy, J. Kiełbik

Pogranicza. Ludzie pogranicza

7

320

Red. J. Duma

Onomastyka regionalna

8

345

A. Gąsiorowski

Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939

9

294

K. Górski

Dzieje Malborka

10

287

Red. K. Grążawski, J. Gancewski

Zjawiska magiczno – demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym

11

216

A. Grochowski, P. Miecznik, M. Nowakowski

Miejsca Pamięci Narodowej Mławy i Ziemi Mławskiej

12

217

A. Grochowski, P. Miecznik, M. Nowakowski

Najciekawsze zabytki Mławy

13

218

A. Grochowski

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Zarys dziejów 1958-2008

14

39

M. Idzik-Ropa

Zaproszenie do Bydgoszczy

15

215

Red. R. Juszkiewicz, L. Zyner

Ziemia Zawkrzeńska. Tom XVI

16

56

Red. R. Juszkiewicz, L. Zyner

Ziemia Zawkrzeńska. Tom XV

17

456

I. Kąkolewski

Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego

18

340

W. Kętrzyński

O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich

19

344

W. Kętrzyński

O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich

20

192

E. Kilarska, M. Kilarski

Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich

21

7

F. Kiryk

Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do roku 1945

22

362

Red. I. Kotowicz-Borowy

Janusz Królik. Muzealnik i Regionalista

23

388

E. Kowalczyk-Heyman

Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą, a Biebrzą)

24

50

Red. K. Lisowska

W przeźroczu symbolu grunwaldzkiego – warsztaty polsko-litewskie

25

424

Z. Maciakowska

Kształtowanie przestrzeni miejskiej głównego miasta w Gdańsku do początku XV wieku

26

490

Red.: H. Orłowski, A. Sakson

Utracona Ojczyzna

27

208

E. Osiak

XVII- wieczny ośrodek złotniczy w Brodnicy

28

309

P. Piotrowski

Walki o miasta Mazowsza Północnego podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku

29

436

P.M. Rozdżestwieński, J. Wojewoda

Bzura Rawka 1914-1915. Wielka Wojna na terenie powiatu sochaczewskiego

30

437

Red. P. Rozdżestwieński, J. Wojewoda

Rocznik Sochaczewski. Zeszyt 1/2016

31

189

M. Stokowski

Legendy i opowieści Zamku Malbork

32

213

Red. A. Szalkowski

Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Tom I

33

214

Red. A. Szalkowski

Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Tom II

34

258

K. Trybulski

Ballada o rycerzu krzyża

35

401

K. Trybulski

Wyspa Marii

36

412

K. Trybulski

Wzgórze nad jeziorem

 

 

KATALOG: HISTORIA ŚREDNIOWIECZA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

47

G. Białuński

Misja prusko -litewska Biskupa Brunona z Kwerfurtu

2

221

G. Białuński

Ród Prusa Kleca

3

182

G. Białuński

Ród Prusa Kleca

4

338

G. Białuński

Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek)

5

387

Red.: K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch

Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia

6

42

R. Czaja

Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

7

381

R. Czaja, C. Jahnke

Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

8

295

T. Grabarczyk

Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce.

9

429

J. Gryguć

Życie w grodzie

10

430

J. Gryguć

Czasy wojów i rycerzy

11

431

J. Gryguć

Na dworze króla

12

432

J. Gryguć

Jak budowano kościoły i pałace?

13

254

K. Grążawski, M. Dulnicz

Pogranicze kulturowe w Europie średniowiecznej. Słowianie i ich sąsiedzi

14

222

Red. M.F. Jagodziński

Pogranicze polsko - pruskie w czasach św. Wojciecha

15

404

Red.: G. Korczyński

1. Dywizja pancerna w walce. Czarna Kawaleria gen Maczka od Caen do Wilhelmshaven. Relacje dowódców i żołnierzy

16

244

Red. P. Kucypery, S. Wadyka

Życie codzienne przez pryzmat rzeczy

17

398

Dr J. G. Mayer

Tajemnice sztuki medycznej średniowiecznych zakonnic

18

428

A. Paner, J. Iluk

Igraszki z historią czyli średniowiecze na wesoło

19

190

J. Powierski

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965 – 1995. Tom I

20

191

J. Powierski

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965 – 1995. Tom II

21

386

H. Samsonowicz

Życie miasta średniowiecznego

22

396

Ch. Sagnier

Odkrywanie świata. Średniowiecze

23

187

W. Sieradzan

Misja Benedykta Makraia w latach 1412 - 1413

24

336

D. Sikorski

Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu

25

296

S. Suchodolski

Numizmatyka średniowieczna

26

385

Red. Ż. Sztylc, ks. D. Zagórski, A. Radzimiński, R. Biskup

Fundamenty średniowiecznej Europy

27

397

Red. A. Szymczakowa

Człowiek w średniowieczu. Między biologią, a historią

28

184

Red. B. Śliwiński

Studia z dziejów średniowiecza. Nr 10. Mieszczanie, Wasale, Zakonnicy

29

185

Red. B. Śliwiński

Studia z dziejów średniowiecza. Nr 12. Krzyżacy, Szpitalnicy, Kondotierzy

30

297

J. Tyszkiewicz

Geografia historyczna Polski w średniowieczu

 

 

KATALOG: HISTORIA WARMII I MAZUR

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

323

Red. S. Achremczyk

Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008

2

444

S. Achremczyk

Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku

3

451

Red. S. Achremczyk

Iława 1305-2005. Siedemset lat dziejów

4

443

Red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński

Olsztyn 1353-2003

5

339

S. Achremczyk

Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne

6

312

Red. S. Achremczyk

Poczet biskupów warmińskich

7

308

Red. S. Achremczyk, J. Cygański

Rocznik Olsztyński XVII

8

310

S. Achremczyk

Warmia

9

316

Red. S. Achremczyk

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy

10

475

Red. S. Achremczyk

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur

11

335

B. Beba

Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach

12

445

B. Beba

Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach

13

325

Red. W. Brendy

Pogranicza. Przestrzeń kulturowa

14

306

Red. J. Cygański, S. Achremczyk

Rocznik Olsztyński XVIII

15

305

Red. L. Czubiel, J. Jasiński

Rocznik Olsztyński XVI

16

448

Sz. Drej

Święta Warmia

17

283

M. Dzimira

Historia Lidzbarka 1301 – 2011. Tajemnice i ciekawostki

18

282

M. Dzimira

Lidzbark Welski. Dzieje miasta 1920 - 1939

19

380

Z. Chojnowski

Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła

20

318

Red. T. Chrzanowski

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Kuchnia dawnych ziem pruskich – tradycja i nowoczesność

21

450

R. Hryciuk, M. Petraszko

Bartoszyce. Z dziejów miasta i powiatu.

22

332

G. Jasiński

Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)

23

480

Oprac. G. Jasiński

Kronika Miasta Miłomłyna 1800-1922

24

452

G. Jasiński

Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku

25

453

J. Jasiński

Między Prusami a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku

26

454

J. Jasiński

Niektóre zwyczaje pogrzebowe na polskiej Warmii w ostatnich dziesięcioleciach XIX i pierwszych XX wieku

27

481

M. Kajka

Pieśni Mazurskie

28

483

A. Kant, K. Małłek

Mazurski Śpiewnik Regionalny

29

343

K. Małłek

Mazury polskie. Pamiętniki

30

354

Red. P. Kardela

Olsztyński czerwiec '89

31

455

N. Kasparek

Prusy wschodnie w polskiej myśli politycznej

32

259

R. Kempa

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w woj. warmińsko - mazurskim

33

334

J. Kiełbik

Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka

34

457

J. Kiełbik

Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka

35

317

Red. J. Kiełbik

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie

36

476

Red. J. Kiełbik

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie

37

477

Red. J. Kiełbik

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni

38

488

A. Kossert

Mazurzy. Tradycja i codzienność

39

11

R. Kowalski

Napoleon w Ostródzie 1807-2007

 

485

A. Królczyk

Katolik i ewangelik

40

291

B. Kuźniewski, A. Suchowiecki

Obóz jeniecki. Stalag IB Hohenstein

41

458

B. Kuźniewski

Olsztynek. Miasto i gmina

42

292

B. Kuźniewski

Tannenberg 1914 - 2014

43

2

I. Lewandowska

Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur

44

322

I. Lewandowska

Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur

45

253

J. M. Łapo

Czarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur

46

460

J. Małłek

Dwie części Prus

47

442

J. Małłek

Od Prus do Mazur

48

486

W. Mierzwa, K. Mazurek

Zasmakuj w Warmii. Rzecz nie tylko o kuchni

49

461

S. Mikulak, G. Matczyński, K. Hanuszewski, J. Kruszelnicki

Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia, tradycja, organizacja

50

209

J. Muller

Dzieje Ostródy

51

30

K. Obitz

Dzieje ludu mazurskiego

52

411

K. Obitz

Dzieje ludu mazurskiego

53

487

F. S. Oldenberg

Przyczynki do poznania Mazur

54

482

W. Roschkowski

Na gody. Jutrznia

55

463

A. Rzempołuch

Kościoły na Warmii, Mazurach i Powiślu

56

438

A. Sakson

Dziedzictwo Prus Wschodnich

57

479

S. Sempołowska

Mazury Pruskie

58

464

J. Sikorski

Monarchia Polska i Warmia u schyłku XV wieku

59

279

F. Skibicki

Lidzbark naszych przodków

60

439

S. Solarz-Taciak, P. W. Taciak

Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach

61

249

T. Sowiński

Tajemnice Warmii i Mazur cz. 1

62

250

T. Sowiński

Tajemnice Warmii i Mazur cz. 2

63

403

E. Sukertowa

Mazurzy w Prusach Wschodnich

64

41

E. Sukertowa-Biedrawina

Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach

65

465

E. Sukertowa – Biedrawina

Bojownicy o wolność i polskość Mazur i Warmii na przestrzeni siedmiu wieków

66

467

E. Sukertowa – Biedrawina

Polskość Mazurów i Warmiaków

67

468

A. Surminski

Wieś w Prusach Wschodnich

68

26

A. Stachurski

Warmia und Mazury. Stadte und Stadtchen

69

470

Ks. A. Szorc

Dzieje Warmii 1454-1660

70

333

A. Szorc, I. Makarczyk

Warmia w dobie potopu szwedzkiego 1654-1660

71

484

Wyd. G. Schulz

Wianek śpiewów patriotycznych

72

441

M. Toeppen

Historia okręgu i miasta Olsztynka

73

478

M. P. Toeppen

Wierzenia mazurskie

74

489

Red.: A. Wakar, I. Berentowicz, B. Filmonow i in.

Giżycko. Z dziejów miasta i okolic

75

472

Ks. J. M. Wojtkowski

Wzgórze Katedralne we Fromborku – harmonia wiary, sztuki i intelektu

76

471

Ks. J. M. Wojtkowski, Sz. Drej, J. Hochleitner

Pomniki Historii na Warmii i Mazurach

77

440

Oprac. R. Wolski

Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich

78

473

J. Wróblewski

Biblioteki Polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881-1939

79

474

W. Wółkowski

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje budowlane i problemy konserwatorskie

80

54

M. Zientara-Malewska

O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach. Baśnie i legendy warmińskie

 

 

KATALOG: KULTURA I SZTUKA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

277

M. Brunka

Chojnicka „Bitwa pod Grunwaldem” Ewerysta Zbąskiego

2

307

Red. A. Bogdanowicz

Hieronim Skurpski

3

32

W. Cieśniewski

Toledo. Malarstwo/Painting

4

313

G. Gizewiusz

Pieśni ludu znad górnej Drwęcy T.I

5

314

G. Gizewiusz

Pieśni ludu znad górnej Drwęcy T.II

6

315

G. Gizewiusz

Pieśni ludu znad górnej Drwęcy T.III

7

23

Red. A. Iwonicka- Nijakowska, A. Klaudzińska

Rok Chopinowski 2010. Impresje – Świadectwa - Ludzie

8

24

Red. A. Iwonicka- Nijakowska, A. Klaudzińska

Rok Chopinowski 2010. Partnerzy – Wyróżnienia - Działania

9

28

P. Obarek

Aktywność wyobraźni

10

29

P. Obarek

Gesty. Znaki. Symbole

11

13

Red. E. Olczak

Polaków dzieje malowane

12

359

Red. B. Osińska

Sztuka i czas. Od prehistorii do średniowiecza

13

38

H. Piotrowska

Życie jest sztuką, a sztuka życiem

14

351

Red. J. Rojek

Olsztyn-Warmia-Mazury. Antologia

15

284

A. Waszczuk

Portret lasu

16

210

Red. M. Wilińska, B. Działoszyński, A. Rossa

Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film

 

 

KATALOG: MUZEA – PRZEWODNIKI I KATALOGI WYSTAW

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

49

L. Arent

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Historia

2

197

 A. Dobry

Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

3

188

A. Dobry

Płyty i pomniki nagrobne w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Katalog

4

410

Red. A. Grzymkowski, L. Arent, K. Grześkowiak

Mławska kronika archeologiczno-numizmatyczna

5

367

Red. A. Grzymkowski

Mławska kronika archeologiczno-numizmatyczna

6

65

Red. A. Grzymkowski, L. Arent i in.

Mławska kronika archeologiczno-numizmatyczna

7

48

A. Grzymkowski

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Archeologia

8

378

Red. J. Kułakowska-Lis

Muzea polskie

9

261

K. Kwiatkowski

Ulotna historia. Fajki gliniane z badań w Stargardzie

10

262

K. Kwiatkowski

Odkryte stulecie. Stargardzki kwartał IX. W świetle badań archeologicznych

11

263

K. Kwiatkowski

Manufaktura stylów. Wyroby fajansowe z badań w Stargardzie

12

356

J. Łapo

Od spony do niecielnicy. Przewodnik po węgorzewskich pracowniach rękodzielniczych

13

196

E. Mierzwińska, M. Żak

Wielka Księga Bursztynu

14

181

Wyd.  M. Mierzwiński, N. Marciniak,  A. Chodyński i in.

Pacifica Terra. Prusowie- Słowianie -Wikingowie u ujścia Wisły. Katalog wystawy

15

288

I. Mroczek, F. Skibicki

Ratusz- Muzeum. Przewodnik

16

271

A. Musiałowski

Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765. Katalog wystawy

17

278

M. Neider, K. Matuszewska

XXI aukcja. Gdańsk w Prusiech – cz. II. Katalog wystawy

18

240

K. Pospieszny

Malborska rezydencja wielkich mistrzów, królów i cesarzy. Przewodnik

19

238

K. Skórczewski

Miedzioryty

20

220

Red. J. Trupinda

Księżniczka Gocka z Weklic. Wyposażenie grobu z II-III w n. e. Katalog wystawy

21

260

A. Trapszyc

Tradycje rybołówstwa i wędkarstwa na pojezierzu Brodnickim. Katalog wystawy

22

5

B. Umińska

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

23

264

Ł. Wolas

Podziemie Rynku Głównego. Trasa turystyczna śladem europejskie tożsamości Krakowa. Przewodnik

 

 

 

KATALOG: MUZEA- ZARZĄDZANIE

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

405

E. Bunsch, R. Sitnik

Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego

2

357

Red. M. Drela

Prawo autorskie w działalności muzeów

3

269

J. Grzankowska, N. Rogowski

ABC gość niepełnosprawny w muzeum

4

406

Red. E. Kamińska

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet

5

361

Red. S. Kocewiak

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przez pożarem

6

171

E. Kowalczyk

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur

7

201

F. Matassa

Zarządzanie zbiorami muzeum

8

265

W. Pyzik

Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania. Dygitalizacja w muzeach 01

9

290

M. Rogowski

ABC zarządzania kolekcją muzealną

10

299

H. Schuman

Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych.

11

9

B. Szmygin

Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji

12

51

Red. M. Śliwa

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

13

409

Red. M. Wysocki

I Kongres Muzealników Polskich

14

300

K. Zalasińska

Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne.

15

301

Red. M. Załucki

Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje

 

 

 

KATALOG: OCHRONA ZABYTKÓW

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

173

P. Antoniak, M. Cherka, F. Elżonowski, K. Wąsowski

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

2

272

Ł. Bratasz, J. Czop, J. Kłyś, R. Kozłowski i inni...

Ochrona zbiorów. Zarządzanie klimatem w muzeach: ochrona zbiorów i energooszczędność

3

36

Red. G. Buhal

Zabytki architektury obronnej. Ochrona, zagospodarowanie, zarządzanie. Tom I

4

14

A. Bujak

Światowe dziedzictwo. Polska na liście UNESCO

5

12

A. Bujak

The World Heritage. Poland on the Unesco List

6

15

A. Bujak

Welterbe der Menschheit. Polen auf der Liste der UNESCO

7

239

J. Cygański i inni

Zamek malowany. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego

8

302

B. Gadecki

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

9

172

A. Jagielska - Burduk

Zabytek ruchomy

10

298

M. Kołyszko

Konserwacja monet i medali

11

266

P. Kościelecki

Ty także możesz chronić zabytki archeologiczne

12

37

Red. M. Lewicka

Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria, a praktyka. Tom II

13

268

Z. Maniakowska – Jazownik, D. Okrągła, M. Winiarczyk

Skóra w obiektach muzealnych

14

273

D. Okrągła, Ł. Bratasz, T. Łojewski, M. Włodarczyk i inni...

Ochrona zbiorów. Zasady postępowania z obiektami zabytkowymi na podłożu papierowym

15

270

E. Święcka, M. Rogowski

Ochrona zbiorów. ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum

 

 

KATALOG: PRZEWODNIKI

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

355

S. Achremczyk

Ośrodek badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 1961-2005

2

27

M. Gieczewska

Polska. Województwo Warmińsko-Mazurskie 2000

3

20

A. Janaszek

Warmińsko - Mazurskie. Album

4

21

W. Kowalski

Warmińsko -Mazurskie. Album

5

6

W. Mierzwa

Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany

6

60

L. Nyga, W. Wółkowski

Na Jagiełłowym Szlaku. Przewodnik po Powiecie Działdowskim

7

62

M. Odachowski

A walk around Działdowo

8

64

M. Odachowski

Spacer po Działdowie

9

63

M. Odachowski

Spaziergang durch Działdowo

10

353

B. Z. Perzyński

 Znane i mniej znane. Ciekawe miejsca i miejscowości w powiecie działdowskim

11

267

F. Skibicki

Przewodnik po działdowskim zamku

12

66

W. Wółkowski

Działdowo i okolice. Przewodnik

13

275

S. Zieliński

Izba historii regionu w Suszu. Informator

 

 

 

 

 

KATALOG: ROCZNIKI, PAMIĘTNIKI, KRONIKI, WSPOMNIENIA

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

151

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIV – Rok 1958-1959. Zeszyt 1

2

142

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIV – Rok 1958-1959. Zeszyt 2-3

3

143

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIV – Rok 1958-1959. Zeszyt 4

4

141

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXV – Rok 1960. Zeszyt 1

5

154

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXV – Rok 1960. Zeszyt 2

6

130

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXV – Rok 1960. Zeszyt 3-4

7

110

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 2

8

153

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 3

9

120

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 4

10

152

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVIII – Rok 1963. Zeszyt 1

11

119

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVIII – Rok 1963. Zeszyt 2

12

155

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom XLVI – Rok 1981. Zeszyt 2

13

135

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom XLVI – Rok 1981. Zeszyt 3

14

131

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom XLVII – Rok 1982. Zeszyt 1

15

168

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom XLIX – Rok 1984. Zeszyt 1

16

145

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom XLIX – Rok 1984. Zeszyt 3

17

162

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom L – Rok 1985. Zeszyt 1

18

92

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom L – Rok 1985. Zeszyt 2

19

76

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom L – Rok 1985. Zeszyt 4

20

93

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LI – Rok 1986. Zeszyt 2

21

84

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LI – Rok 1986. Zeszyt 3

22

74

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LI – Rok 1986. Zeszyt 4

23

86

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LII – Rok 1987. Zeszyt 1

24

123

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LII – Rok 1987. Zeszyt 2

25

125

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LII – Rok 1987. Zeszyt 3

26

87

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIII – Rok 1988. Zeszyt 1-2

27

88

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIII – Rok 1988. Zeszyt 3-4

28

164

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LIV – Rok 1989. Zeszyt 1

29

163

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LIV – Rok 1989. Zeszyt 2-3

30

127

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIV – Rok 1989. Zeszyt 4

31

128

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LV – Rok 1990. Zeszyt 2-3

32

129

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LV – Rok 1990. Zeszyt 4

33

137

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVI – Rok 1991. Zeszyt 1

34

144

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LVI – Rok 1991. Zeszyt 2-3

35

140

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVI – Rok 1991. Zeszyt 4

36

167

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LVII – Rok 1992. Zeszyt 2-3

37

160

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LVII – Rok 1992. Zeszyt 4

38

134

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVIII – Rok 1993. Zeszyt 1

39

139

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVIII – Rok 1993. Zeszyt 2-3

40

136

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVIII – Rok 1993. Zeszyt 4

41

126

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIX – Rok 1994. Zeszyt 1

42

138

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIX – Rok 1994. Zeszyt 2-3

43

75

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LIX – Rok 1994. Zeszyt 4

44

165

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LX – Rok 1995. Zeszyt 1

45

133

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LX – Rok 1995. Zeszyt 2-3

46

166

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom L – Rok 1995. Zeszyt 4

47

132

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXI – Rok 1996. Zeszyt 1

48

91

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXI – Rok 1996. Zeszyt 2-3

49

157

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXI – Rok 1996. Zeszyt 4

50

90

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXII – Rok 1997. Zeszyt 1

51

89

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXII – Rok 1997. Zeszyt 2-3

52

158

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXII – Rok 1997. Zeszyt 4

53

159

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXIII – Rok 1998. Zeszyt 1

54

161

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXIII – Rok 1998. Zeszyt 2

55

156

Red. M. Biskup

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. Tom LXIII – Rok 1998. Zeszyt 3-4

56

118

Red. E Cieślak, S. Hoszowski

Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIII – Rok 1957. Zeszyt 1-3

57

150

Red. E. Cieślak, S. Hoszowski

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXIII – Rok 1957. Zeszyt 4

58

113

Red. A Hutnikiewicz

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVI – Rok 1961. Zeszyt 2

59

112

Red. A Hutnikiewicz

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVI – Rok 1961. Zeszyt 3

60

111

Red. A Hutnikiewicz

Zapiski historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. Tom XXVII – Rok 1962. Zeszyt 1

61

114

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za I kwartał 1923, Nr 1

62

115

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za II i III kwartał 1923, Nr 2 i 3

63

116

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za IV kwartał 1923, Nr 4

64

117

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Tom VI, za I i II kwartał 1924, Nr 5 i 6

65

45

Red. M. Wojciechowski

Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LXXVII – Rok 2012 – Zeszyt 3

 

 

 

KATALOG: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE

 

Lp.

Nr inwentarza

Autor - Twórca

Tytuł -  Tom - Rocznik

1

147

Wyd. M. Biskup, K. Kopiński, P. Oliński, J. Tandecki

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom III (Listopad 1530 – Październik 1535)

2

44

Red. R. Czaja

Ordines Militares. Tom XVI. Die Ritterorden in umbruchs und krisenzeiten

3

43

Red. R. Czaja

Ordines Militares. Tom XVII

4

149

Wyd. J. Dygdała

Lustracje województw Prus Królewskich 1765. Tom I Część II

5

170

J. Dygdała

Lustracja województw Prus Królewskich 1765. Tom II Część I

6

146

Wyd. J. Dygdała

Lustracje województw Prus Królewskich 1765. Tom II Część II

7

148

Wyd. J. Dygdała

Lustracje województw Prus Królewskich 1765. Tom III Aneks

8

121

Wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. Część II

9

83

Red. K. Górski

Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. Tom I

10

106

Red. W. Gutowski

Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku

11

78

Red. W. Gutowski

Metryka uczniów toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. druga (1718-1817)

12

103

Red. W. Gutowski

Lustracja województw Prus królewskich 1765. Tom I woj. pomorskie. Część I

13

105

Red. W. Gutowski

Lustracja województw Wielkopolskich i Kujawskich 1659-1665. Indeksy do cz. I i II

14

85

Red. W. Gutowski

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom I (1526- poł. 1528)

15

95

Red. W. Gutowski

Relacja Jerzego Woyny -Okołowa przedstawiciela Rzeczypospolitej w Królewcu w latach 1792-1794

16

107

Red. W. Hejnosz

Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. Tom II

17

352

M. Hrynkiewicz, J. Minakowski

Bibliografia wydawnictw (1963-2012) Ośrodka Badań naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

18

98

Red. A. Hutnikiewicz

Księga długów Miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej

19

97

A. Hutnikiewicz

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Tom II. Część 1

20

81

Red. A. Hutnikiewicz

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Tom II. Część 2

21

80

Red. A. Hutnikiewicz

Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. Tom III

22

169

K. Kopiński, J. Tandecki

Glossorium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł Pruskich

23

122

Wyd. K. Kopiński, P. Oliński

Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459]

24

82

Red. J. Kryszak

Księga Ławnicza Sądu Przedmiejskiego Chełmna 1480-1559 (1567)

25

99

Red. J. Kryszak

Księga Ławnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456) cz. pierwsza (1428-1443)

26

108

Red. J. Maciejewski

Akta Stanów Prus Królewskich. Tom VIII (1520-1526)

27

96

Red. J. Maciejewski

Księga Czynszów Fary Chełmińskiej (1435-1496)

28

79

Red. J. Maciejewski

Księga Ławnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456) cz. druga (1444-1456)

29

77

Red. J. Maciejewski

Metryka uczniów toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. pierwsza (1600-1717)

30

331

E. Martuszewski

„Die polonische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach

31

100

Red. K. Obremski

Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479)

32

102

Red. J. Skuczyński

Lustracja dóbr królewskich województw Wielkopolskich i Kujawskich 1789. Część II woj. Sieradzkie. Tom I

33

104

Red. J. Skuczyński

Lustracja województw Prus królewskich 1765. Tom I woj. pomorskie. Część III

34

101

Red. J. Skuczyński

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom II (lipiec 1528-paźdz. 1530)

35

94

Red. J. Skuczyński

Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1570 roku

36

124

Wyd. J. Wijaczka

Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1569 roku

37

109

Wyd. L. Żytkowicz

Inwentarz Dóbr Stołowych Biskupstwa Włocławskiego z roku 1582